Bandy hokej je kolektívny šport a loptová hra, ktorá sa hrá na dve bránky a na ľadovej ploche. Cieľom hry je dopraviť loptičku pomocou hokejovej palice so zahnutým koncom do súperovej bránky, čiže ak si hovoríte, že ide o nejakého predchodcu ľadového hokeja, ktorý poznáme v dnešnej podobe, tak máte pravdu.

Bandy hokej vznikol pravdepodobne z pozemného hokeja (na nie ľadovej ploche) a prvé zmienky o tejto forme pochádzajú už zo staroveku. Modernejšiu formu, čiže bandy hokej registrujeme vďaka jednému z prvých klubov – Bury Fen Bandy Club, o ktorom sa v knihe Skating od hráča Bury Fen Clubu, Charlesa Goodmana Tebbutta, z roku 1892 píše, že v zime 1813-1814 to bolo storočie, čo klub nebol porazený. To by súhlasilo s informáciou o vzniku bandy hokeja v 18. storočí.

 

Každopádne, oficiálne sa v Anglicku bandy hokej začal hrať až v roku 1875 a kópia jeho prvých oficiálnych pravidiel vypracovaných v roku 1882 sa nachádza v Norrisovom múzeu v Saint Ives (v grófstve Cambridgeshire). Ako príklad možno uviesť pravidlo č. 11, v ktorom sa uvádza: ,,Ak vám počas hry Bandy spadne palica, ktorýkoľvek zo súperov má právo ju zdvihnúť a zahodiť.”

Bandy hokej sa postupne rozšíril aj do iných krajín akými sú napríklad Švédsko, Írsko, Holandsko či Rusko a v neposlednom rade, dorazil aj na naše územie, konkrétne do Vysokých Tatier a to v roku 1908. Táto medzinárodná “expanzia” sa spustila prvým medzinárodným zápasom z roku 1891, kedy Bury Fen Club odohral zápas s holandským Haarlemom.

Vývoj loptičiek v bandy hokeji

V našich Vysokých Tatrách sa stal rýchlo obľúbenou aktivitou, či už v amatérskej rovine pre korčuliarov, ale aj po športovej stránke, o čom svedčí fakt, že už v roku 1910 existovalo v Budapešti 20 tímov, z ktorých hráči trénovali vo Viedni, Prahe, Drážďanoch, Lipsku, Berlíne, ale aj v Tatranskej Lomnici či trochu neskôr v Starom Smokovci a na Štrbskom plese.

Po príchode klasického ľadového hokeja z Kanady, ktorý sa u nás naplno rozbehol po majstrovstvách Európy z roku 1925 vo Vysokých Tatrách, sa bandy hokej dostal do úzadia, no napriek tomu máme dnes kluby a súťaže, ktoré sa mu v upravenej podobe venujú dodnes aj na reprezentačnej úrovni.

V Starom Smokovci nad Grandhotelom (archív: Oto Jalčovik)

Na záver fotogaléria z amatérskeho hrania bandy hokeja v Tatranskej Lomnici z roku 1910:

Zdroje: Színházi Élet | Slovenská Asociácia Bandy, SAB (slovakbandy.sk) | Tatranský dvojtýždenník | Vasárnapi Ujság | Rozvoj telesnej výchovy a športu na Slovensku v rokoch 1948-1973 (Perútka, Černušák; 1973) | internationalhockey.fandom.com | www.bbc.co.uk | Wikipédia