Veľmi zaujímavý skalný útvar môžeme vidieť v Poluvsí, miestnej časti Rajeckých Teplíc. Cestou zo Žiliny sa nedá prehliadnuť a tento problém nebudú mať ani cestujúci vlakom. Stačí vystúpiť na stanici Poluvsie a ihla bude od vás vzdialená iba pár metrov.

Tento 15 metrov vysoký dolomitový útvar, ležiaci na hranici Súľovských vrchov a o rozmeroch 11x5 metrov vznikol eróznou činnosťou, ktorá ju rokmi oddelila od priľahlého masívu Slnečných skál.

Od roku 1965 je Poluvsianska skalná ihla, vyhlásená za prírodnú kultúrnu pamiatku a zvýšiť pozornosť by mali najmä lezci, ktorých by ihla lákala. Nebolo tomu tak vždy, ale momentálne je kvôli puklinám v jej strede a hornej časti lezenie zakázané.

Záber z časopisu Turisták Lapja (rok 1889).

Z histórie moc toho o nej nevieme, zaujal najmä pohľad na premenu, o ktorú sa postarala príroda. V súčasnosti je okolie ihly plné stromov a zelene, v minulosti to však tak nebolo, o čom svedčia aj snímky pohľadníc, ktoré sú súčasťou tohto článku.

Poluvsianska ihla v súčasnosti

Na záver už iba menšia zaujímavosť, v tesnej blízkosti Poluvsianskej skalnej ihly sa nachádza rodný dom a pamätník Jozefa Gabčíka – genmjr. i.m. – jedného z účastníkov operácie Antropoid (atentátu na ríšskeho protektora Reinharda Heydricha).


Zdroje a snímky: Rajecké Teplice z našej ulice | Bibliotheca Nationalis Hungariae | zilina-gallery.sk | rajeckadolina.sk | Turisták Lapja